Styrelsemöte

Nu är det dags för andra styrelsemötet 25 sept.