Möten

Månadsmöten 2020-2021

2020
Torsdag 10 September
Torsdag   8 Oktober
Torsdag 12 November
Fredag 11 December
2021
Torsdag 14 Januari
Torsdag 11 Februari
Torsdag 11 Mars
Onsdag   8 April
Fredag 14 Maj
Torsdag 10  Juni
Styrelsemöten 2020-2021
2020
Torsdag 13 Augusti Jan
Torsdag 24 September Björn
Torsdag 27 Oktober Rolf
Torsdag 26 November Ove
Torsdag 28 December Hans
2021
Torsdag 26 Januari Roger
Torsdag 23 Februari Angelica
Torsdag 25 Mars Jonny
Torsdag 26 April
Torsdag 27 Maj Jan