Månadsmöten 2022-2023

2022
Torsdag   8 September
Torsdag 13 Oktober
Torsdag 10 November
Fredag   9 December
2023
Torsdag 12 Januari
Torsdag   9 Februari
Torsdag   9 Mars
Onsdag 13 April
Fredag 12 Maj
Torsdag   8  Juni
Styrelsemöten 2022-2023
2022
Torsdag   1 September Björn
Torsdag   6 Oktober Rolf
Torsdag   3 November Angelica
Torsdag   1 December Roger
2023
Torsdag   5 Januari Hans
Torsdag   2 Februari Krister
Torsdag   2 Mars Magnus
Torsdag 30 Mars Rolf
Torsdag   4 Maj Angelica
Torsdag   1 Juni Björn