Möten

Månadsmöten 2019-2020

2019
Torsdag 12 September
Torsdag 10 Oktober
Torsdag 14 November
Fredag 13 December
2020
Torsdag 9 Januari
Torsdag 13 Februari
Torsdag 12 Mars
Onsdag 8 April
Fredag 15 Maj
Torsdag 11 Juni
Styrelsemöten 2019-2020
2019
Torsdag 39 Augusti Björn
Torsdag 26 September Lise-Lotte
Torsdag 31 Oktober Angelica
Torsdag 28 November Rolf
Torsdag December
2020
Torsdag 30 Januari Ove
Torsdag 27 Februari Hans
Torsdag 26 Mars Roger
Torsdag 29 April Jan
Torsdag 29 Maj Björn