Lions är en världsorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i 200 länder.
Lions
i Sverige har 12000 medlemmar i mer än 470 klubbar.
Lions Club Horred
bildades 1968 och har 29 medlemmar i Horred och Björketorp
och Kungsäter
LC Horred har juli 2013-juni 2014 genomfört aktiviteter för att samla i pengar.
Tillverkning och försäljning av julkärvar och fågelholkar
Marks Lucia tillsammans med övriga Lionsklubbar i Mark
Julmarknader i Horred och Björketorp
Försäljning av Lions Mint.
Lådförsäljning på Björketorpsmarknad
LC Horred har juli 2013-juni 2014 givit bidrag på totalt 70 000 kronor

Talangjakt
Julfest för barnen
Ungdomsledarstipendium
Trivselfrämjande åtgärder inom åldringsvården
Handikappföreningar i Mark
Drogförebyggande läger för Sjöbyskolan
Läger för Särskolan i Kinna
Tjernobylbarnen

Björketorps IF
Horreds IF
Viskadalens IBK
IFK Öxnevalla
Horreds BTK
Horreds Sportklubb

Handikappfonden
Barncancerfonden
Ungdomsläger
Handikappläger
Lions Cancerfond Väst

Internationell Katastrofberedskap
Internationella Lionsprojekt

Av Lions insamlade medel går ALLT till hjälpverksamhet.
TACK till er i Horred och Björketorp och Kungsäter               som hjälper Lions hjälpa!