Protokollet från första mötet finns här

Historik om Horreds Lions Club.

Klubben bildades  den 9 april 1968, under våren hade det rått en stor aktivitet för att starta upp Horreds Lions. Helmer Ahlbäck rektor på Sjöbyskolan hade kontakt med Hans Nyhage i Kinna som då var Zon-ordförande.  Man tog kontakt med personer från Horred, Västra Mark och Kungsäters kommuner som kunde vara intresserade att bli medlemmar.  Klubbens första protokoll från dess bildande finns på annan plats på hemsidan.

Kinna Lions stod fadder för Horreds klubben, senare stod Horreds Lions Club faddrar för både Sätila/Hyssna och Svansjöklubben.

Tisdagen den 9 april 1968 kl. 19.30 samlades ett 20-tal inbjudna till att starta upp en klubb i Horred. Medlemsavgiften bestämdes till 100;-.  Och till den första presidenten valdes Helmer Ahlbäck. Charterhögtiden hölls i Horreds Församlingshem, Diakon Bengt Henriksson talade över Lions motto ”Vi tjäna”. Charterbrevet överlämnades av DG Gunnar Melén Lidköping, under kvällen anlände några telegram bl. a. ett från kung Gustav VI Adolf och från internationelle guvernören. Hans Nyhage överlämnade en ”ordförandeklubba” som ännu användes, Klubben blev den 415:e klubben i Sverige.

Medlemsantal

Antalet medlemmar har under åren varierat mellan 23 till 33, klubbens målsättning är att vara runt 30 medlemmar. Under år 2014 har klubben valt in sin första kvinnliga medlem.

Mötesverksamhet

3:dje torsdagen i månaden har varit mötesdag under verksamhetsåren, det har varit en god uppslutning från medlemmarnas sida. Våra möten har vi haft  i många lokaler genom åren, vi har också förlagt en del möten till företagsbesök.

Aktiviteter för att få in pengar.

En första aktivitet var en Mannekänguppvisning som hölls 1969. Loppmarknaderna blev en god inkomstkälla för Lions men efter ett 10 tal år överlät man dessa till idrottsföreningarna. År 1971 beslöt man att skulle börja tillverka julkärvar, från början tillverkades 500 – 1000 kärvar, något år var man uppe i 6000 kärvar. Nu gör man ca 2000 kärvar. 1986 inköptes en egen självbindare, idag lånar vi en självbindare som ägs av bröderna Svedblom i Björketorp.

1972 genomfördes ett bilrally med 159 startande. Vid Poleninsamlingen 1982 samlades in 102 säckar kläder och 33,350:- Under aktiviteter för Röda Fjädern 1989 samlade klubben in 83,500 :- vilket gav oss andra platsen i distriktet. Rolf Björling var solist vid kyrkokonserter i Horred 1980 och i Istorp 1984.

Julmarknader hölls från början i Horred, Björketorp, Kungsäter, Fotskäl och Berghem, på senare år har man haft julmarknad i Horred. Från 2007 har en inkomstkälla varit lådförsäljning främst på Björketorps marknad men även i Horred vid olika tillfällen. Vi har tillverkat och sålt fågelholkar. Det började vi med 2009

Klubben har tillsammans med övriga Markklubbar genom åren haft gemensamma aktiviteter, under 1970-tal utgav man ”Gammalt i Mark” ett samarbete med bygdens konstnärer där någon konstnär bidrog med ett konstverk som man sedan i 160 numrerade verk som såldes. Nästa gemensamma projekt var att sälja julfrimärken på bygdens kyrkor, vilket pågick under 18 års tid. Tillsammans med Markbladet har Markklubbarna ordnat med Marks Lucia började år 1992.

Förutom alla som fått besök av lucian har det samlats in en stor summa pengar varje år vilket delas ut till våra äldreboenden.

Medlemsaktiviteter med och utan partner

Aktiviteten inom klubben har varit skiftande genom åren. Partnerna var ofta med, i början var det familjeträffar, vår och höstfester ibland tillsammans med andra klubbar. Gammaldans kurser, volleybollsträningar, utflykter, gökottor, teater och studiebesök. Under senare år är Luciafest med julbord det som har förekommit, tidigare samlades mantill sommarfest med sill och potäter.

Klubben har varit aktiv när det gäller att vara med på Zonmöten, distriktsmöten och med på de allra flesta riksmöten genom åren.

Projekt

Klubbens första bidraget på 200:- gick till Horreds Hem och skola. Insamlingen till Sigfrid Johansons skola för blinda i Indien pågick under några år, till detta insamlades över en halv miljon kronor. Under några år på 1990-talet bidrog klubben med pengar till utsäde till en lantbrukskola i Lettland, några medlemmar har varit över där på ett besök. Klubben har också gett pengar för att bygga en brun i Indien, och därmed ge en by rent vatten. Tillsammans med övriga Markklubbar och EU-medel drev Lions ett projekt ”Nu sopar vi ut knarket ur Marks kommun” Till detta projekt bidrog Horreds Lions med att försälja sopkvastar som medlemmarna  tillverkat.

Utöver de rekommenderade bidragen, insamlingar till Världens barn och Röda Fjädern har klubben lämnat flera bidrag till lokala ändamål, nämnas kan Djurparksresorna för Tjernobylbarnen under deras vistelse i Horred.

Utåtriktade aktiviteter

Pensionärsfester har man haft i olika former under åren. Först l Bygdegården där man i bilar hämtade gästerna från hela området. Sedan ordnade man dessa fester på äldreboenden och därefter samlades man några år på Hjortnäs eller Solbacken. Nu ges bidragen direkt tillboende på Ekås och till vårdtagare i hemtjänsten.

1970 började man med en julfest för bygdens barn, ett mycket lyckat arrangemang som pågår ännu år 2014.

Vi har nästan varje år sedan 1984 delat ut ett ungdomsledarstipendium till någon duktig ungdomsledare inom vårt område.

Under några år i början på 2000-talet drev vi en minigolfbana vid hotellet, vilken var uppskattad av Horredsborna. Klubben har också anlagt och skänkt en boulebana till Ekås serviceboende.

I den internationella årligen återkommande teckningstävlan för 5:e klassare har skolorna i Björketorp och Horred deltagit, ämnet har haft Fred som tema.

Klubben har bjudit våra bidragsgivare på underhållningar och föreläsningar, nämnas kan att Björn Hellberg besökte oss vid ett sådant tillfälle.