Månadsmöte feb 2019

Rolf Hermansson håller föredrag om fåglar.