Månadsmöte

Vi fick ett mycket intressant föredrag av Carl-Magnus Adrian om Martin Luther.