Möte på högens gård Idala

nu SKa vi åka och titta på en mönstergård.